IDENTITEIT
Hands On Virtual Support
Cecile Hekman Beverdam
Pelmolen 5
7587 SG De Lutte
Tel. 06 – 36 188 787, ook voor privacy gerelateerde vragen.

DOELEINDEN
Hands On Virtual Support verwerkt uw persoonlijke gegevens met als doel het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst, factuur en/of offerte.

GEBRUIK VAN COOKIES
Hands On Virtual Support gebruikt geen cookies.

NIEUWSBRIEVEN
Indien u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, wordt u expliciet gevraagd hiervoor toestemming te geven. In elke uitgebrachte nieuwsbrief bevindt zich een link waarmee u zich te allen tijde kunt uitschrijven.

INZAGE EN CORRECTIE
U heeft als klant van Hands On Virtual Support recht op inzage in uw gegevens. U kunt altijd verzoeken om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. In het laatste geval is de voorwaarde dat de gegevens niet meer relevant zijn.

BEVEILIGING
Hands On Virtual Support heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De internetverbinding is beveiligd met SSL. Onze desktops, laptops, klantdatabases en de ons door de klant ter beschikking gestelde informatie zijn voorzien van wachtwoorden.

De Lutte, maart 2021

Hands On Virtual Support
Cecile Hekman Beverdam