IDENTITEIT
Hands On Virtual Support
Cecile Hekman Beverdam
Pelmolen 5
7587 SG De Lutte
Tel. 06 – 36 188 787, ook voor privacy gerelateerde vragen.

DOELEINDEN
Hands On Virtual Support, hierna: HOVS, verwerkt persoonlijke gegevens alleen voor het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst, factuur en/of offerte.

PERSOONSGEGEVENS EN AVG
HOVS verwerkt geen persoonsgegevens of bijzondere persoonsgegevens bij het opstellen van een verslag of notulen. Indien nodig wordt een verwerkersovereenkomst opgesteld waarin vastgelegd wordt hoe met verstrekte gegevens wordt omgegaan.

GEHEIMHOUDINGSPLICHT
De opdrachtgever kan HOVS van vertrouwelijke informatie voorzien als dat nodig is om de opdracht naar behoren uit te voeren. Deze informatie wordt door HOVS alleen gebruikt voor de uitvoering van het project en valt onder een strikte geheimhoudingsplicht. Vergaderstukken worden 3 maanden na de genotuleerde vergadering uit onze systemen verwijderd.
Van een vergadering wordt altijd een geluidsopname gemaakt om het verslag uit te werken. De opname wordt uit onze systemen verwijderd als het verslag door de opdrachtgever is goedgekeurd.

INZAGE EN CORRECTIE
U heeft als klant van HOVS recht op inzage in uw gegevens. U kunt altijd verzoeken om correctie of verwijdering van uw gegevens. De voorwaarde is dan dat de gegevens niet meer relevant zijn.

BEVEILIGING
HOVS heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De internetverbinding is beveiligd met SSL en onze laptops en databases zijn voorzien van wachtwoorden.

De Lutte, maart 2023

Hands On Virtual Support
Cecile Hekman Beverdam