Ben je op zoek naar een ervaren notulist die vergaderingen zowel digitaal als fysiek perfect kan vastleggen? Dan ben je bij Hands On Virtual Support aan het juiste adres!

Het maken van goede afspraken is belangrijk. Maar als deze afspraken niet worden vastgelegd, dan komt er weinig van terecht. Hands On werkt jouw vergadering uit zoals jij dat wilt:

Woordelijk: een letterlijke weergave van alle gesproken woorden en als het nodig is, omgezet naar een taalkundig juiste tekst. Het verslag is goed leesbaar en geeft alle details van gesprekken, besluiten en deelnemers weer. Het is wenselijk dat de notulist deze vergadering opneemt.

Samenvattend: een verslag op hoofdlijnen waarbij specifiek aandacht is voor de totstandkoming van acties en besluiten. Aan dit verslag worden een actie- en besluitenlijst gekoppeld.

Actie- en besluitenlijst: de meest beknopte vorm van notuleren. Alleen acties en besluiten worden vastgelegd en voorzien van een actienemer en deadline.

Vraag naar onze tarieven en mogelijkheden via www.handsonsupport.nl/contact